به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛قیاسیان درگفت وگو با رسانه ها ،اظهارکرد:این جشنواره  طبق تفاهم نامه فی ما بین اداره کل ورزش و جوانان استان و کمیته امدادخرم آباد در راستای امر محرومیت زدایی و توجه ویژه به مناطق محروم برگزار شده است.

او افزود: اولین جشنواره استعدادیابی نوجوانان ۸ تا ۱۶ سال با همکاری پایگاه قهرمانی و استعدادیابی استان با شاخص های  استاندارد و علمی ۲۷ نقطه از پیکره بدنی جامعه آماری مورد نظر  ارزیابی و مورد بررسی قرار گرفت .

 قیاسیان تصریح کرد: هدف از این جشنواره شناسایی  ومعرفی افراد مستعد به عنوان بهترین ها به هیات های ورزشی وحمایت از آنها  جهت کسب افتخاردر عرصه ورش قهرمانی است.