به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛قیاسیان درگفت وگو با رسانه ها ،اظهارکرد:این جشنواره  طبق تفاهم نامه فی ما بین اداره کل ورزش و جوانان استان و کمیته امدادخرم آباد در راستای امر محرومیت زدایی و توجه ویژه به مناطق محروم برگزار شده است.

او افزود: اولین جشنواره استعدادیابی نوجوانان ۸ تا ۱۶ سال با همکاری پایگاه قهرمانی و استعدادیابی استان با شاخص های  استاندارد و علمی ۲۷ نقطه از پیکره بدنی جامعه آماری مورد نظر  ارزیابی و مورد بررسی قرار گرفت .

 قیاسیان تصریح کرد: هدف از این جشنواره شناسایی  ومعرفی افراد مستعد به عنوان بهترین ها به هیات های ورزشی وحمایت از آنها  جهت کسب افتخاردر عرصه ورش قهرمانی است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: