/ اولین دوره مسابقات شطرنج رشت ( جایزه بزرگ باس) در سالن یادگار رشت برگزار شد. در اولین دوره این مسابقات که به همت و میزبانی هیات شطرنج شهرستان رشت صورت پذیرفت، محراب خوشکلام به مقام قهرمانی رسید.