به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال لرستان با پیروزی پرگل کشکان رود در خانه برد خارج از خانه پرسپولیس‌ پلدختر برای ماندن در کورس قهرمانی پیروزی خرم کشت بر بیران شهر و روزنه ای برای قهرمانی وتوقف المپیک دورود در خانه به پایان رسید.

تابلوی نتایج:

رهاورد خرم آباد ۲ پرسپولیس پلدختر ۳

المپیک دورود ۱ ایران شرق الشتر ۱

بهمن بیران شهر ۰ خرم کشت خرم آباد ۲

کشکان رود پلدختر ۳ پارسه الشتر ۰

جدول رده بندی :

۱-کشکان رود پلدختر ۱۴بازی ۳۰امتیاز  

۲-پرسپولیس پلدختر ۱۳بازی  ۲۷متیاز

۳-المپیک دورود ۱۳بازی  ۲۴ امتیاز

۴-خرم کشت خرم آباد ۲۳امتیاز

۵-بهمن بیران شهر  ۱۹امتیاز

۶_رهاورد خرم آباد  ۱۴امتیاز

۷_ ایران شرق الشتر  ۱۱امتیاز

۸_پرسپولیس الیگودرز  ۹امتیاز

۹_ پارسه الشتر  ۸امتیاز