به گزارش برنا از اراک، علی صادقی معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت با اعلام خبر فوق افزود: 39 هزار مشترک آب در بخش خانگی و غیرخانگی با توجه به نداشتن هیچگونه پرداختی در سال جاری ، مبلغ 123 میلیارد ریال به شرکت آب و فاضلاب بدهکاراند.

وی با اشاره به اینکه شرکت آب و فاضلاب در بین شرکت های خدمات رسان کمترین هزینه را دریافت می نماید اظهار داشت: با عدم پرداخت به موقع قبوض آب از سوی مشترکان ارایه خدمات پایدار به مردم با کندی مواجه می شود.

معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به مجموع مطالبات این شرکت از مشترکان دربخش های خانگی و غیرخانگی با احتساب بدهی سال های گذشته به مبلغ 249 میلیارد ریال اشاره نمود و تصریح کرد: 77 میلیارد و 500 میلیون ریال از این مطالبات از بخش خانگی و 172 میلیارد ریال آن از بخش غیرخانگی است.

گفتنی است 463 هزار مشترک آب و 272 هزار مشترک فاضلاب در استان مرکزی از خدمات آب و فاضلاب بهره مند می شوند.