به گزارش برنا آذربایجان‌غربی، برطبق آمار اعلامی شرکت مدیریت منابع آب ایران وزارت نیرو از ابتدای سال آبی امسال تاکنون ، میزان بارش‌ها ۱۱۰.۹ میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰.۱ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۴۵.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

برطبق این آمار، بیشترین افزایش بارش‌ها در حوضه آبریز ذاب بوده و میزان افزایش بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان ۷۷.۸ درصد بوده است.

همچنین در این آمار آمده است، میزان بارش‌ها تنها در ماه آذر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸۶.۴درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۲۳۳.۴درصد افزایش یافته و به ۴۱.۵میلیمتر رسیده است.

در آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، تراز آب دریاچه ارومیه تا دهم آذرماه با ۰.۰۶ افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۲۷۰.۳۳ رسیده است.