به گزارش خبرگزاری برنا ؛ عزیزالله شهبازی روز دوشنبه دردیدار با جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی البرز گفت: دولت با اهتمام ویژه و برنامه محور برای تحقق سیاست های نظام و اهداف و برنامه های مدون داخلی و خارجی گام بر می دارد.

وی ادامه داد: اکنون آرامش و وحدت در البرز حاکم است وسرمایه انسانی بسیار خوبی در این استان وجود دارد که باید از این ظرفیت ها بهره کافی برد.

شهبازی به اقدامات دولت اشاره کرد و گفت: این دولت با وجود تلاش های صورت گرفته بسیار مظلوم واقع شده است.

وی افزود: البرز ظرفیت های فراوانی دارد و باید از ظرفیت های مردم در حوزه های سیاسی و اجتماعی بهره برد.

سرپرست استانداری البرز با اشاره به ضرورت توسعه هدفمند راه ها در البرز، اضافه کرد: این استان محل گذر 14استان کشور است و بار ترافیک حاصل از آن آرامش مردم البرز را تحت تاثیر قرار داده است.

وی گفت: توسعه راه های استان باید برای رفاه مردم و تسهیل در ترددها با برنامه ریزی دقیق صورت گیرد و این امر با همراهی تمام بخش ها و وصول به موقع اعتبارات محقق شود.

شهبازی افزود: طراحی های خوبی در حوزه راه های استان صورت گرفته ولی با تخصیص به موقع اعتبارات و نگاه ملی به سرانجام مطلوب می رسد.

وی خاطرنشان کرد: البرز با جمعیت بزرگ مهاجران مواجه است که در کمال صفا و صمیمت در کنار یکدیگر زندگی می کنند از این رو باید از این فرصت ها برای رشد و توسعه استان استفاده شود.

وی افزود: البرز منشا اقدامات بسیار خوبی برای کشور است از این رو نیاز است که نگاه و توجه ملی به این استان معطوف شود.

شهبازی با اشاره به اینکه بردباری و پویایی در مجموعه البرز مثال زدنی است، گفت: فرصت پرداختن به بداخلاقی ها نداریم و این استان پویا، سراسر تلاش و کوشش برای پیشبرد اهداف و سیاست های نظام و دولت است.