به گزارش برنا،خلیل نیکشاد در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری نمین افزود: این آمار در سامانه  کار ، بیمه و پنجرهاشتغال واحد ثبت و توسط استانداری اردبیل راستی آزمایی شده است.

وی اظهار داشت: 25 هزار هکتار از اراضی دیم استان به آبی تغییر یافته و 20 هزار هکتار از ارضی ملی نیز به اراضی زراعی تبدیل و در اختیار کشاورزان برای اشتغال زایی و تولید محصولات قرار گرفته است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به اینکه در حوزه دام و طیور بیش از 900 میلیارد ریال در قالب طرح های مختلف تسهیلات جذب شد، تشریح کرد: خط اعتباری مکانیزاسیون نیز با صرف 420 میلیارد ریال در این استان ایجاد شده است.

نیکشاد افزود: 129 واحد نیمه فعال و غیرفعال حوزه های مختلف کشاورزی در این استان فعال و راه اندازی شده و 120 دستگاه کمباین از محلتسهیلات اشتغال پایدار روستایی خریداری شده است.