به گزارش برنا، قاسم رحیمی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در جلسه رفع مشکلات انجمن های صنفی شرکت های خدماتی استان اردبیل از کانون و انجمن های صنفی خواست تا بازوی پرتوان  کارگران استان باشند و در جهت احقاق حقوق مشروع  گام بردارند.

مدیر کل تعاون و رفاه و اجتماعی استان اردبیل گفت: کانون ها و انجمن های صنفی استان در جهت احقاق حق کارگران تلاش نمایند.

وی  با تاکید به این که رفع معضلات و ارائه خدمات به این عزیزان مستلزم همکاری و همدلی همه دست اندرکاران بویژه انجمن های مربوطه است از آنان خواست تا با تشکیل جلسات مستمر و احصاء مشکلات کارگران خدماتی و انعکاس به اداره کل استان زمینه خدمت رسانی بیشتر به این عزیزان را فراهم نمایند.