به گزارش خبرگزاری برنا ؛ سروان حسن بستانی روز سه شنبه  گفت : پیمانکار پروژه تعریض جاده فیروزکوه - سمنان اعلام کرده است به دلیل رسیدن به کوه، صبح فردا انفجار خواهند داشت و این مسیر ارتباطی به مدت 3 ساعت مسدود می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به این امر، مسافران این مسیر از سفرهای غیر ضروری خودداری و در صورت لزوم تمام موارد ایمنی را رعایت کنند.

شهرستان فیروزکوه با 420 کیلومتر مسیر اصلی و فرعی، محور اتصال سه استان تهران، مازندران و سمنان می باشد که در 120 کیلومتری شمال شرقی پایتخت واقع شده است.