به گزارش برنا از اراک سید«علی آقازاده» در دیدار با سفیر اتریش افزود: جمعیت جمهوریاسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته حدود 2 و نیم برابر افزایش یافته که این مهم به معنای بالا رفتن شمار نیروی انسانی جوان و با استعداد است.

وی ادامه داد:جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف علمی و فناوری به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته است که این مهم می تواند زمینه ساز افزایش هرچه بیشتر روابط تجاری بین ایران و اتریش باشد.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: این استان با دارا بودن سه هزار واحد صنعتی از ظرفیت مناسبی برای برقراری روابط تجاری و اقتصادی با استان های کشور اتریش برخوردار است.

آقازاده با یادآوری حضور کشور اتریش به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا، افزود: انتظار جمهوری اسلامی ایران از اروپا در زمینه عمل به تعهدات خود در برجام نسبت به گذشته افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در زمینه برجام عمل کرد آمریکا به صورت یک جانبه از این تعهد بین المللی خارج شد.

استاندار مرکزی گفت: جای امیدواری است که اتحادیه اروپایی بر سر تعهدات خود در این معاهده ایستاده و این مسئله نباید تنها شعاری باشد بلکه مردم ایران انتظار دارند این اتحادیه به صورت عملی تعهدات خود را در این معاهده بین المللی پیاده کند.

آقازاده افزود: اتریش به عنوان کشور پیشرو در دموکراسی و قوانین اروپا در این موضوع باید پیشقدم باشد.

وی ادامه داد: نیاز است برای افزایش روابط گردشگری و فرهنگی کارگروهی بین استان مرکزی و کشور اتریش تشکیل شود و زمینه آمادگی کامل وجود دارد.

استاندار مرکزی یادآور شد: با برنامه ریزی های انجام شده سفرای بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی برای افزایش روابط تجاری و اقتصادی با استان مرکزی سفر کرده اند.