به گزارش برنا از اراک ، «ابوالفضل شالی بیگ»  در دیدار با سفیر اتریش در جمع اعضا شورای شهر اراک افزود: اراک از دیربار به عنوان قطب مشاهیر ایران دارای شخصیت های اثرگذار متعددی بوده است و یکی از شاخص های مهم این شهر صنعت آن است.
وی بیان کرد: امید است که در این سفر همکاری های فرهنگی و اجتماعی فراخور توان و خواست دو طرف ایجاد شود.
سرپرست شهرداری اراک ادامه داد: بسته های پیشنهادی در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در راستای همکاری های دوجانبه به استانداری مرکزی تحویل می شود.