به گزارش برنا از اراک ، «کاوه فلک افلاکی»  در دیدار با سفیر اتریش افزود: شهر اراک پتانسیل های خوبی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و گردشگری دارد.
وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این نشست موجب ارتباط عمیق تر بین اراک و اتریش شود و زمینه خواهر خواندگی این شهر با یکی از شهرهای اتریش فراهم شود