به گزارش خبرگزاری برنا ؛ مرتضی اثمری گفت : میانگین دمای هوا در مناطق مختلف خراسان رضوی تا پایان هفته جاری روند افزایشی دارد.

وی اظهار داشت: میانگین دمای امروز مشهد 12 درجه سلسیوس پیش بینی شده که برای فردا به 14 درجه و برای روزهای پنجشنبه و جمعه به 17 درجه می رسد.

وی گفت: کمینه دمای مشهد نیز بین چهار تا پنج درجه سلسیوس در نوسان است.

اثمری افزود: پدیده مه صبحگاهی همراه با غبار در مناطق مختلف خراسان رضوی برای روزهای آتی پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: فریمان با کمینه دمای یک درجه زیر صفر و بردسکن با بیشینه دمای 19 درجه به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای خراسان رضوی در 24 ساعت گذشته بوده اند.

وی گفت: بیشترین سرعت وزش باد طی این مدت در چناران با سرعت 40 کیلومتر در ساعت گزارش شده است.