به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ بهلولی در این خصوص گفت: به منظور تنویر افکار عمومی و توانمند سازی و آگاهی رسانی به جوامع محلی جهت حفاظت هر چه بیشتر از محیط زیست منطقه حفاظت شده اشترانکوه، طرح جامع آموزش ساکنان محلی منطقه حفاظت شده اشترانکوه با محوریت دانش آموزان و ساکنان روستاهای داخل منطقه آغاز شد.

او اجرای این طرح آموزشی را گامی موثر در حفاظت از محیط زیست منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح شاهد توجه بیش از پیش روستاییان ساکن در منطقه جهت حفاظت از محیط زیست باشیم.

بهلولی افزود: آموزش فرایندی موثر در حفاظت از محیط زیست می باشد که می باید به شکلی مستمر انجام شود تا نهایت بازدهی و بهره وری را داشته باشد.