به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد؛ محمد صادق براتی با بیان این مطلب افزود: بمنظور تأمین، حفظ و ارتقا سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی شاغلان دستگاهها و نهادهای دولتی؛  اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی تامین سلامت کارکنان دولت دنبال می شود.

وی گفت: به همین منظور در چندین مرحله غربالگری هایی در استانداری خراسان رضوی صورت گرفته است که با استقبال اکثر پرسنل و کارکنان مجموعه مواجه شده است.

مدیر کل امور اداری و مالی استانداری خراسان رضوی  اظهار داشت: انسانها بیش از یک سوم زندگی خود را در محیط های کاری که دارای عوامل مخاطره آمیز می باشد سپری می کنند .

 یراتی تصریح کرد: بهداشت حرفه ای بعنوان یک استراتژی با اهمیت تلقی شده که نه تنها سلامت شاغلان؛ بلکه تأثیر مثبت و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات، انگیزش کاری، رضایت شغلی و نهایتاً کیفیت کل زندگی افراد جامعه دارد.

امروز تیمی پزشکی به منظور تست HIV  در استانداری حضور یافتند که در راستای اهمیت اطلاع رسانی در زمینه این بیماری و کمپین من آزمایش می دهم "نسبت به انجام این آزمایش کردند.

این گروه پس از مرحله نمونه گیری، پاسخ این تست را در محل به شرکت کنندگان ارائه دادند.

از ابتدای سال چندین مورد غربالگری مشابه چون آزمایش های عمومی سلامت و غیره نیز انجام شده است.