به گزارش خبرگزاری برنا؛ سیروس شفقی صبح سه شنبه 13 آذرماه - در ساختمان مرکز سامد حضور پیدا کرد و مدت یک ساعت به تلفن های مردم پاسخ گفت.
فرماندار ویژه شهرستان کرج گفت: بیشترین زنگ تلفن مرکز سامد امروز صبح بمنظور درخواست پیگیری مسائل شهری از سوی مردم کرج به صدا درآمد.
وی افزود: سنجش رَندمی موضوعاتی که طی تماس های تلفنی مردم با سامد مطرح می شود، خود بیانگر نیازهایی است که باید توسط مسئولان امر احصاء و در جهت اجرایی شدن آن اهتمام لازم صورت پذیرد. 
مهندس شفقی بیان کرد: در حوزه خدمات شهری هم که امروز بیشترین درخواست مردم بشمار می رفت، نیاز است که رسیدگی بیشتری داشته باشیم. 
دریافت یارانه - امور خدمات شهری - بهزیستی - اشتغال و قدردانی از پیگیری های فرماندار ویژه شهرستان کرج نسبت به رسیدگی آب شرب ساکنان ذوب آهن کرج از جمله موضوعات مطرح شده در تماس های تلفنی مردم بود. 
گفتنی است؛معاون استاندارالبرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج سه شنبه های هر هفته پذیرای حضور شهروندان در محل فرمانداری بمنظور رسیدگی به مسائل و مشکلات شان هستند که این هفته وی شخصا در مرکز سامد استانداری حضور پیدا کرد تا از آنسوی خطوط ارتباطی پاسخگوی درخواست های مردمی باشد.
سامانه ۱۱۱ ، پل ارتباطی شهروندان برای برقراری این ارتباط تلفنی با مسئولان است.