به گزارش برنا آذربایجان غربی، محرمعلی دیانتی با بیان این مطلب افزود : تعداد ۱۵ هزار و ۷۶۲  نفر بهره بردار از این طریق امرار معاش می کنند و در باغات این شهرستان در حال فعالیت هستند.
دیانتی تصریح کرد: سیب و انگور از عمده ترین محصولات باغی این شهرستان می باشد که ۵ هزار و ۳۰۰ هکتاراز باغات شهرستان با تولید  ۷۱ هزار و ۳۵۰ تن محصول به سیب و ۳ هزارو ۲۴۷ هکتار با تولید ۲۶ هزار تن محصول نیز به انگور اختصاص دارد.  
وی اضافه کرد : جهت افزایش انبارداری محصولات باغی ۱۷  واحد سردخانه با ظرفیت اسمی ۷۲ هزار تن و ۳ کارگاه صنایع تبدیلی میوه خشک کنی  اعم از (کشمش و برگه میوه) و یک واحد تولید چیپس میوه بصورت خانگی در سطح شهرستان  فعال می باشد و یک واحد میوه خشکنی نیز در حال احداث است.
 دیانتی خاطر نشان کرد: در سالهای اخیر با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و وجود محدودیت در منابع آبی در راستای اجرای برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه، تلاش براین است که با حفظ و مدیریت صحیح باغات موجود، نسبت به جایگزینی، احیاء و اصلاح باغات با ارقام پایه رویشی و مقاوم به شرایط کنونی اقدام شود.