به گزارش برنا،اکبر نگاهی با بیان اینکه در شش ماهه اول امسال سه سازمان مردم نهاد با اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان در شهرستان نمین فعال شده است، ادامه داد: انتظار می رود با ترغیب جوانان و فعالان فرهنگی اجتماعی و همکاری دیگر دستگاه های مرتبط تعداد سازمان های مردم نهاد در این شهرستان افزایش یابد.

سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان افزود:استان براساس دستور العمل جدید وزارتی مراکز مشاوره مجوز دار از اداره ورزش و جوانان در مرحله پیش از ازدواج مشاوره رایگان ارائه می دهند.

وی در خصوص آمارهای ازدواج و طلاق در شهرستان نمین تصریح کرد: نسبت طلاق به ازدواج در شش ماهه اول سال جاری در مقابل ۳.۵ ازدواج یک طلاق بوده است.

نگاهی با تاکید بر اینکه سهم ازدواج در نمین از ابتدای امسال ۳.۸۲ درصد کل ازدواج استان را شامل می شود، یادآور شد: در واقع نسبت ازدواج به طلاق در شش ماهه اول سال در شهرستان نمین ۳.۵۹ درصد می باشد.

وی با اشاره به آمار اشتغال ارائه شده توسط فرماندار نمین یادآور شد:این امر نشان دهنده آن است که دلیل اصلی عدم تمایل ازدواج جوانان در نمین عدم اشتغال نمی باشد چرا که در مناطق دیگر با آماری متفاوت روبرو هستیم.

نگاهی افزود:این موضوع باید توسط سمن ها و معاونت فرهنگی مورد آسیب شناسایی قرار گیرد.