به گزارش خبرگزاری برنا ؛ محمود سالاری گفت : تمامی شغل های ایجاد شده قابلیت راستی آزمایی دارد و بازرسان به صورت مستمر از این طرح ها سرکشی می کنند.

وی بیان کرد: با فرصت های شغلی ایجاد شده در این مدت نرخ بیکاری این شهرستان از 13.86 به کمتر از 12 درصد کاهش یافت.

فرماندار رامیان همچنین گفت: در سال جاری 380 پرونده اقتصادی با نیاز تسهیلاتی 320 میلیارد ریال در کمیته اشتغال رامیان به تصویب رسید که تاکنون 120 میلیارد ریال آن پرداخت شد.

سالاری ادامه داد: پرداخت بقیه این وام تعداد اشتغال ایجاد شده را تا 2 هزار فرصت افزایش خواهد داد.