به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛رستمیان  در حاشیه توزیع این تجهیزات به خبرنگار ما ، اظهار کرد: تجهیزات تیراندازی با کمان بین 6 شهرستان استان توزیع شد.

او افزود : این تعداد تجهیزات  برای هیات لرستان کافی نیست و انتظار می رود فدراسیون نسبت به افزایش آنها اقدام کند.

به گفته رستمیان   تا کنون تجهیزات تیراندازی با کمان ، بین شهرستانهای خرم آباد ، بروجرد ، الیگودرز ، ازنا ، دورود و دوره چگنی توزیع شده است.