به گزارش برنا آذربایجان غربی، حسن کوماسی در جلسه معرفی اش به عنوان سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان، با بیان اینکه مؤدی مداری و رعایت حقوق شهروندی از اولویت های این دستگاه اجرایی است افزود: برای افزایش رعایت تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی، زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مهیا شده است.

وی با اشاره به ضرورت رفع موانع تولید، بر رعایت قانون در عین تسهیل امور اشاره و اظهار کرد:  اگر به دنبال سهم بزرگتری از مالیات هستیم، باید از تولید حمایت کرده و دید توسعه گرا در این زمینه داشته باشیم.

کوماسی با اشاره به مودی محوری و محوریت اطلاعات اقتصادی در تعیین مالیات قابل پرداخت مؤدی در سیستم های جدید مالیاتی گفت: تغییر مقررات و زیرساخت های مالیاتی در کنار مؤلفه مهمی چون تغییر نگرش کارکنان و هماهنگی آنان با ساختار جدید است که نتایج مورد نظر را در پی خواهد داشت .

وی با بیان اینکه شفافیت در بیان دیدگاه ها و وجود فضای نقد در دستور کار وی قرار دارد ، ادامه داد: شفاف سازی و ایجاد انگیزه بیشتر در همکاران نیازمند نبود اجحاف، شایسته سالاری و سازماندهی  منطقی سنیروهاست.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان در پایان گفت: تلاش برای صیانت از سلامت اداری و اخلاقی با تکیه بر رعایت اخلاق و احترام متقابل به همکاران و مؤدیان مالیاتی از اولویت ها و برنامه های جاری اداره کل است.