به گزارش خبرنگار برنا، حامد جولایی ظهر امروز در پنجمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که در استانداری کردستان برگزار شد، گفت: ادارات کل ورزش و جوانان متولی حوزه جوانان نیستند و به تنهایی نمی توانند این حوزه را مدیریت کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان عنوان کرد: وزارت ورزش تنها دبیرخانه ستاد ساماندهی امور جوانان در کشور است و ۲۳ دستگاه دیگر در ایتن ستاد عضو هستند.

وی افزود: اداره ورزش و جوانان به تنهایی نمی تواند این حوزه را حمایت و کنترل کند بلکه باید تمامی دستگاه ها به حمایت از ورزش و جوانان در استان بپردازند.

جولایی گفت: اعتباری که برای حوزه جوانان اداره کل ورزش و جوانان اختصاص می یابد شاید ۵۰۰ میلیون تومان نباشد و این رقم جوابگوی نیاز حوزه جوانان نیست.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اظهار داشت: دستگاه ها می بایست یک درصد از سهم خود را در ماده ۴۱ به برنامه های ستاد ساماندهی امور جوانان اختصاص دهند و از جوانان حمایت کنند.

گفتنی است، معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان ریاست پنجمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان را بر عهده داشت.