به گزارش خبرنگار برنا، گلاویژ فتاحی در پنجمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان جوانان که در استانداری کردستان برگزار شد، گفت: فضای مجازی و سلامت آن موضوع این جلسه بوده و جلساتی در این مورد در اتاق فکر ستاد ساماندهی امور جوانان برگزار شده است.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان عنوان کرد: فضای مجازی مسئله بسیار مهم و تامل بر انگیزی است و غفلت و بی توجهی در آن باعث می شود که بسیاری از موارد مهم در زندگی به فراموشی سپرده شوند.

وی با بیان اینکه ساده انگاری باعث بوجود آمدن مشکلات بزرگ تر می شود، گفت: این مهم باعث می شود که به آسانی از کنار که راه حل های که منتج به نتیجه است در جهت ارائه مشکلات گذر کرد.

فتاحی با اشاره به اینکه دو دیدگاه کلیشه ای در گذشته و اکنون وجود دارد، گفت: در این دیدگاه فضای مجازی را بد و سیاه دانسته و از وارد شدن به آن امتناع می کردند و مورد دیگر آزاد گذاشتن فضای مجازی است که هر دو دیدگاه اشتباه است.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان افرود: باید به دیدگاه بینابینی رسید و از نقاط مثبت آن استفاده و از امکانات و فرصت های فضای مجازی استفاده کرد‌.

داشتن سواد رسانه ای برای افراد، استفاده از نرم افزار های آموزشی و تلاش در راستای آگاه سازی جوانان علی الخصوص در سنین کودکی بسیار می تواند به اهداف ستاد که دیدگاه بینابینی است، رسید.

گفتنی است، پنجمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان برگزار شد.