به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛سپهوند  در حاشیه  برگزاری مسابقات دو صحرا نوردی بانوان انتخابی لرستان به خبرنگار برنا ،اظهار کرد: این مسابقه با حضور کلیه شهرستانها در خرم آباد در جاده صحرانوردی کیو منتهی به جاده های اطراف خرم آباد برگزار شد که خط پایان آن در دریاچه کیو قرار داشت

او افزود: این مسابقات جهت انتخابی تیم استان با حضور تمامی ورزشکاران تیم استان و برای مسابقات قهرمانی کشور که ۳۰ آذر در کردستان برگزار می شود انجام شد.

او اضافه کرد: تیم  لرستان با نظر کمیته فنی در سه رده نوجوانان، جوانان و بزرگسالان که در هر رده سنی سه نفر بتوانیم به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.

رئیس هیئت دوومیدانی استان لرستان تصریح کرد:مسابقات صحرانوردی برای اولین بار در حوزه بانوان در استان  که با همکاری هیئت همگانی به مناسبت روز دانشجو  برگزار شد.

سپهوند  گفت: در پایان این مسابقات از طرف هیئت دوومیدانی استان و هیئت همگانی جوایزی به قید قرعه به ورزشکاران اهدا شد

او خاطر نشان کرد:امیدواریم  این مسابقه استارتی شود برای دوی زیبای صحرا نوردی و ورزشکاران استقامت بخصوص در حوزه بانوان  که بتوانیم آن را فعال کنیم .

به گفته سپهوند دوومیدانی در حوزه استقامت لرستان باتوجه به موقعیت جغرافیایی می تواند سرآمد باشد و  در تمام شهرستانهای استان ورزشکاران حضور پیدا کردند که این نوید بخش این است در سالهای آینده  بتوانیم تیم پر قدرت صحرا نوردی در حوزه بانوان را داشته باشیم.

رییس هیئت دو ومیدانی لرستان بیان کرد:در این مسابقه یک ایستگاه سلامت توسط هیئت پزشکی استان برای قشر سلامت جامعه در نظر گرفته شد که خدمات رایگان به ورزشکاران بانوان قرار داده شد.

سیاوش سپهوند   تاکید کرد: امیدواریم که با برگزاری همچنین مسابقاتی بتوانیم حق از بین رفته این حوزه که جا دارد کار بیشتر انجام   می گرفته  به هر حال با این مسابقه  استارتی خوبی زده شده که بتوانیم با کمک همه همکاران این راه را ادامه دهیم.