به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، حمیدرضا موحدی زاده در ارتباط با توسعه خطوط بی.آر.تی در مشهد اظهار کرد: خطوط بی.آر.تی مشهد مصوبه شورای عالی ترافیک کشور را دارد و باید اجرا شود از طرفی ازلحاظ قیمتی قابل قیاس با احداث خطوط قطار شهری نیست اما می‌تواند مسافر زیادی را جابه‌جا کند.

وی افزود: با شرایط فعلی و افزایش نرخ ارز هر کیلومتر قطار شهری حدود 500 میلیارد تومان هزینه دارد و این در حالی است که کل عوارض دریافتی شهرداری در طی یک سال 350 میلیارد تومان است و احداث یک کیلومتر بی.آر.تی 1.5 میلیارد تومان هزینه دارد.

موحدی‌زاده بیان کرد: البته خطوط بی.آر.تی ممکن است چون عرض معابر ما استاندارد نیست، برای کسبه مشکلاتی ایجاد کند و ما نیز نمی‌خواهیم به منافع مردم عادی ضربه‌ای وارد شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: امروز این طرح به هر دلیل متوقف‌شده که دود آن به چشم همه می‌رود زیرا اگر برای ترافیک شهر چاره‌اندیشی نکنیم، آلودگی هوا و ترافیک برای مردم مشکلات جدی ایجاد می‌کند و درمجموع معتقدیم در گسترش خطوط بی.آر.تی باید مردم را با آگاهی سازی قانع کنیم.