به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛بازدار روز شنبه در مراسم گردهمایی تخصص مدرسین درس انسان و محیط زیست در مقطع متوسطه که  با محوریت اهمیت خاک، عوامل فرسایش و آلوده کننده آن برگزارشده بود ،اظهار کرد: در دنیا به دلیل اهمیتی که خاک دارد روزی را تحت این عنوان نام ‎ گذاری شده است.

او افزود: در ایران نیز هفته ‎ ای به عنوان هفته خاک نام ‎ گذاری شده که هر ساله با برگزاری برنامه ‎ های متنوع اهمیت این عنصر به جامعه شرح داده می ‎ شود.

بازدار تصریح کرد: خاک اهمیت فراوانی در برنامه غذایی داشته و امروز همایشی برای تبیین آن برگزار شده که از معلمین و سایر عوامل تاثیرگذار در راستای هم ‎ اندیشی دعوت به عمل آمده است.

او بیان  کرد: یکی از بخش ‎ هایی که می ‎ تواند به اهمیت خاک و آینده آن بپردازد و آموزش ‎ های لازم را در این رابطه بدهد سازمان آموزش و پرورش است.

بازدار گفت:  امیدواریم با پرداختن بیشتر در این حوزه به خاک بتوانیم در حفاظت از خاک موثرتر اقدام کنیم.

به گفته این مسئول  متوسط فرسایش خاک  در دنیا 6 تا 7 تن در هکتار بوده اما در ایران 16 تا 17 تن است و در استان نیز نزدیک به همین آمار است.

بازدار یادآورشد: لرستان اقلیم مناسبی دارد و جز استان ‎ های با کیفیت خاک مناسب نسبت به سایر نقاط است.