به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ جمال شرف روز یکشنبه در این گفت وگو  بااشاره به اینکه ورزش بانوان نیاز به پویایی دارد،اظهار کرد:درصدد هستیم نواب رئیس غیر فعال را به زودی کنار بگذاریم.

او افزود :برنامه های بسیار خوبی برای ورزش بانوان  استان داریم  که به زودی طی جلسه شورای اداری ورزش استان مطرح خواهند شد.

جمال شرف درادامه بااشاره به اینکه نواب رئیس هیاتهای ورزشی استان به عنوان نماینده بخش بانوان هیاتهای ورزشی امور مربوط به بانوان ورزشکار را پیگیری  می کنند ،تصریح کرد: خوشبختانه در اکثر رشته های ورزشی نواب رئیس در انجام وظایف خود موفق بوده اند و برخی نیز نتوانسته اند انتظارات را برآورده کنند که با توجه عملکرد نامطلوب خود از هیات ورزشی کنار گذاشته می شوند و از روسای هیاتهای ورزشی خواسته شده تا  افرادی با برنامه و خلاق را معرفی نمایند که در پیشرفت بخش بانوان رشته های ورزشی فعال در استان حضوری موثر داشته باشند.

گفتی است طبق آیین نامه هیاتهای ورزشی نواب رئیس هیاتهای ورزشی استان و شهرستانها با معرفی رییس هیات و با هماهنگی و تایید مسئول ورزش بانوان استان و شهرستانها منصوب می شوند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: