به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛اصغر بلکی وند در این خصوص گفت: در پی گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز، جهت جلوگیری از تخلفات زیست محیطی در سطح حوزه استحفاظی، 7 نفر متخلف که اقدام به شکار غیر مجاز 5 قطعه کبوتر وحشی و صید 70 قطعه ماهی  نموده بودند دستگیر گردیدند.

اوافزود: از این متخلفین 5 قبضه اسلحه شکاری، تعدادی فشنگ و ادوات صید کشف و ضبط گردید.

بلکی وند تصریح کرد: پرونده این متخلفین پس از اخذ جرایم زیست محیطی و بازجویی مقدماتی جهت سیر مراحل قضایی به دادگستری ارجاع، و وسایل آن ها طبق ماده 14 قانون شکار و صید به صورت امانی تا پایان دادرسی زیر نظر این اداره نگهداری می شوند.