به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛خرازیان مقدم در نشست دانشجویان منطقه هفت باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی به میزبانی  خرم آباد با ابراز خوشحالی از حضور در این نشست اظهار کرد: ایران جزء 20 کشوری است که دارای تنوع زیستی  قابل ملاحظه می باشند، ولی عوامل زیادی امروزه این تنوع زیستی غنی را به مخاطره انداخته است.

اوبا اشاره به چالش های زیست محیطی خصوصاً در حوزه منابع آب ،افزود: بیشتر این چالش ها و هدر رفت منابع در اثر سوء مدیریت به وجود آمده اند.

 خرازیان مقدم  با اشاره به تهیه برنامه عمل گونه های در معرض خطر و تهدید ،تصریح کرد: استان لرستان یکی از استان های پیشرو در اجرای این برنامه در خصوص گونه هایی مانند پلنگ، خرس قهوه ای و سمندر لرستانی بوده است.

او با عنوان اینکه توسعه و محیط زیست باید متناسب با هم پیشرفت کنند گفت: توسعه در بسیاری از موارد می تواند به محیط زیست کمک نماید.

 مدیرکل دفتر حیات و حش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از دانشجویان خواست در بحث حیات وحش و احیاء گونه های جانوری و حفاظت از آن ها بیشتر ورود کرده و فعالتر باشند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: