به گزارش برنا از اراک ، «حسین میرزایی»در نشست خبری هفته سواد آموزی، افزود: نرخ باسوادی در ابتدای انقلاب در بین جامعه هدف (سنین 10 تا 49) در استان مرکزی 54 درصد بود که بر اساس آمار آخرین سرشماری سال 95 این شاخص به 96 و پنج دهم درصد و در سال جاری به 97 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: نرخ باسوادی مردان استان مرکزی در بدو انقلاب اسلامی 52 و 58 صدم درصد و نرخ باسوادی زنان 47 درصد بود که در آخرین آمار سرشماری سال 95 این شاخص به ترتیب به 97 و سه دهم و 95 و 6 دهم درصد افزایش یافته است.

معاون سواد آموزشی آموزش و پرورش استان مرکزی خاطر نشان کرد: نرخ باسوادی در شهرها این استان در این مدت از 63 و 42 صدم درصد به 97 و 57 صدم و نرخ باسوادی در روستاها از 32 و 68 صدم به 92 و 49 صدم درصد افزایش یافته است.

میرزایی گفت: نرخ باسوادی در بین سنین 10 تا 14 سال استان مرکزی بر اساس آخرین آمار سرشماری سال 95 حدود 99 و 29 صدم درصد و بین سنین 15 تا 19 سال استان 98 و 78 صدم درصد بوده است.

وی ادامه داد: سواد آموزی به یکهزار و 900 نفر در دوره سواد آموزی، 500 نفر دوره انتقال، 778 نفر در دوره تحکیم و 450 نفر اتباع خارجی امسال به معاون سواد آموزشی آموزش و پرورش استان مرکزی ابلاغ شده است.

معاون سواد آموزشی آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: 110 درصد سهمیه ابلاغی در دوره انتقال، 878 نفر در دوره تحکیم، یک هزار و 584 نفر در دوره سواد آموزی و 450 نفر از اتباع خارجی در شهرهای مختلف استان تحت آموزش قرار گرفته اند.

میرزایی یادآور شد: سواد آموزی به یکهزار و 300 نفر سواد آموز سال گذشته برای استان مرکزی تعهد شده بود که استان از نظر درصد تحقق در این حوزه رتبه نخست را در سطح کشور به خود اختصاص داد. 

وی افزود: این استان در زمینه ارزیابی های 16 گانه سازمان سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش سال گذشته رتبه نخست را در سطح کشور به دست آورد.

معاون سواد آموزشی آموزش و پرورش استان مرکزی ادامه داد: سواد آموزی به افراد تحت پوشش این معاونت در دوره سواد آموزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 127 درصد افزایش یافته است.

میرزایی گفت: با توجه به افزایش سهمیه ابلاغی به معاونت سواد آموزی آموزش و پرورش در سال جاری طرح هایی شامل شناسایی افراد بیسواد و کم سواد در هنگام ثبت نام دانش آموزان در مدارس، شناسایی این افراد با کمک کانون وکلا و دادگستری استان در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.

وی از اجرای مجازات های جایگزین زندان برای دانش آموختگان دانشگاهی با موافقت دادستان عمومی اراک در استان مرکزی خبر داد و گفت: با پیشنهاد معاونت سواد آموزی و با موافقت دادستان این شهرستان شناسایی و سواد آموزی به افراد بی سواد متناسب با جرم دانش آموختگان جایگزین مجازات زندان آنان می شود.

معاون سواد آموزشی آموزش و پرورش استان مرکزی یاد آور شد: 32 هزار و 68 نفر بی سواد و کم سواد بر اساس آمار سرشماری سال 95 و بر خود اظهاری افراد در این استان وجود دارد که شناسایی این افراد به دلیل نبود همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مهمترین مشکلات این معاونت است.

میرزایی گفت: یک میلیون و 527 هزار ریال پاداش امسال برای سواد آموزی به افراد بیسواد و کم سواد در نظر گرفته شده است که با وجود این پاداش و به دلیل مشکلات اقتصادی این افراد علاقه ای به حضور در دوزه های سواد آموزی ندارند.

وی ادامه داد: اجرای مسابقات کتابخوانی، اجرای طرح حلقه های کتابخوانی و خواندن با خانواده از جمله طرح های معاونت سواد آموزی استان مرکزی برای افزایش باسوادی و کیفیت سواد آموزی در استان است.

معاون سواد آموزشی آموزش و پرورش استان مرکزی با یادآوری فعالیت سه مرکز یادگیری محلی در استان مرکزی گفت: 2 مرکز محلی با همکاری سازمان زندان های استان در زندان های اراک و ساوه ایجاد شده است که در این مراکز علاوه بر آموزش سواد آموزی، آموزش های مهارتی نیز به آنان ارایه می شود.

میرزایی افزود: 100 نفر از سواد آموزان شهرستان اراک سال گذشته تحت آموزش های هفتگانه رایانه قرار گرفتند که امسال نیز بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 150 نفر از سواد آموزان در 2 شهرستان اراک و ساوه تحت این آموزش ها قرار می گیرند.