به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری  لرستان در این خصوص اظهار کرد: با حضور وزیر جهاد کشاورزی در سی و سومین دوره انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، از 158 نمونه ملی ، در سالن فجر سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تقدیر شد.

 شیرزاد نجفی ، با بیان اینکه 13 نفر از نمونه های ملی، شامل برگزیدگان رشته های منابع طبیعی هستند، افزود: از این افراد ، دو نفر از نمونه های کشوری ، به نام فریدون گلی جودکی تولید کننده نمونه نهال جنگلی  و همت علی بیژنوند صنوبرکار نمونه( مناطق غیر شمال) هر دو از شهرستان چگنی، معرفی و تقدیر گردید.

او با اشاره به اینکه ،تشویق، ترغیب و ایجاد نمونه ها و الگوسازی مناسب برای فعالان منابع طبیعی،  از اولویت های این اداره کل است یاد آور شد: شناسایی، انتخاب، معرفی و تجلیل از فعالان بهره­ ور و نمونه در فرآیند ترویج و توسعه منابع طبیعی ، بعنوان یک حلقه مهم ، در سلسله مراتب زنجیره تبادل دانش بین کشاورزان و تولید کنندگان، از جایگاه و اهمیت ویژه­ ای برخوردار است.