به گزارش  خبرگزاری برنااز لرستان ؛ این اردو  از 17 دی ماه جاری  لغایت 7 بهمن ماه در دو رشته ریکرو و کامپوند و در دو بخش آقایان و بانوان در سایت تیراندازی با کمان آزادی تهران برگزار می شود.

 "میلاد بسطامی"در رشته کامپوند از لرستان ، به این اردو دعوت شده است.