به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛حجت الاسلام حمید رضا حنان ، مدیر کل ، در حکمی احمد حسین فتایی را به عنوان  سرپرست معاونت توسعه مدیرت و منابع اداره کل منصوب کرد .

در بخشی از این حکم آمده « با توجه به تخصص ، تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرستی معاونت توسعه و منابع اداره کل منصوب می شودی ، امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید .»

فتایی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی و از کارکنان رسمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می باشد که پیش از این ریاست اداره اداری و مالی را بر عهده داشته است. کارشناس بودجه و حسابدار اداره کل از سایر سوابق وی می باشد .