به گزارش خبرگزاری برنا؛ سید کمال الدین شهریاری گفت: براین اساس پیش بینی دولتمردان، مسئولان و سران سه قوه براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب برای 2 سال بودجه کشور در شرایط تحریمی بسته شود.

وی بیان کرد: براین اساس دولت و مسئولان تلاش کردند در بودجه سال 98 و 99 از منابعی که در شرایط غیر تحریم درخزانه و بانک مرکزی ذخیره شده باشد به گونه ای حراست کنند که در بودجه سال 98 و 99 بتوانیم در مقابل تحریم های ظالمانه آمریکا و دیگر کشورهای استکباری بتوانیم خود را در مقابل این شرایط به نوعی مقاوم و بیمه کنیم.

وی افزود: بودجه 98 از نظر منابع و درآمدها و بویژه درآمد نفتی به طور کامل براساس شرایط تحریمی تهیه شده است به همین دلیل شاید نسبت به سال های قبل بعضی از منابع و مصارف آن رشد کامل و مورد نیاز را نداشته باشد ولی سعی شده به معیشت مردم به لحاظ حقوق، دستمزد و مستمری اقشار کم درآمد و کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم فشاری وارد نشود.

وی بیان کرد: در بودجه 98 تلاش شده فشاری برجامعه وارد نشود و براین اساس جامعه و عموم مردم در سال 98 نه تنها از این بودجه متضرر نمی شوند بلکه بخشی از تورمی که ممکن است در اثر افزایش نرخ ارز در ماه های قبل ایجاد شده در سال آینده پوشش داده شود که اقشار کم درآمد در مقابل تورم مصون بمانند.

شهریاری گفت: بودجه سال 98 از نظر منابع عمومی و مصارف 407 هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی یا هزینه تملک سرمایه ای 62هزار میلیارد تومان است که مقداری از این بودجه عمرانی از طریق اوراق خزانه و اسناد تامین می شود

وی اضافه کرد: در بودجه سال آینده قیمت نفت به صورت محتاطانه و بطور تقریبی یک رقمی و کمتر از سال گذشته پیش بینی شده که بتوانیم خودمان را در شرایط تحریم مقاوم کنیم.

شهریاری گفت: برای کالاهای اساسی حدود 14میلیارد دلار از درآمدهای عمومی پیش بینی شده

که کالاهای اساسی برای سال آینده تامین و بدون افزایش در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: پیش بینی شده یارانه ها طبق نرخ سال گذشته پرداخت شود و براساس سیاست گذاری که شده در واقع بخشی از این یارانه ها در اختیار استان ها قرار می گیرد.

شهریاری افزود: براین اساس استان ها از طریق شناسایی افرادی که احتیاج به یارانه ندارند به جای اینکه به افراد غیر نیازمند بدهند در طرح های عمرانی و پوشش اقشار ضعیف تر و مازاد این افراد در استان ها پرداخت شود.

نماینده مردم دشتی و تنگستان اضافه کرد: شورای برنامه ریزی استان بوشهر در این زمینه قدرت مانور و تصمیم گیری بیشتری پیدا می کند.

شهریاری ادامه داد: در بودجه 98، به صورت میانگین حقوق و و دستمزد 20 درصد افزایش می یابد که این برای همه گروه های حقوق بگیر یکسان نخواهد بود.

وی افزود: گروه هایی که حقوق های پائین تری دارند این افزایش برای آنها بیشتر و گروه های که حقوق بیشتری دارند ممکن است نسبت کمتری افزایش حقوق داشته باشند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در بودجه 98 سعی شده ضمن رعایت عدالت اجتماعی اعداد به گونه ای دیده شود که فشارهای ناشی از تحریم ها به اقشار کم درآمد فشار کمتری وارد شود.

شهریاری با اشاره به افزایش مالیات ها گفت: این مالیات ها شامل مالیات بر ارزش افزوده است که بخشی از منابع بودجه عمرانی استان ها از محل ارزش افزوده تامین می شود که معادل 9 درصد افزایش یافته است.

شهریاری افزود: قدر مطلق مالیات ها در بودجه 98 نزدیک به 20 درصد رشد نشان می هد.

وی در جایگاه استان بوشهر گفت: جایگاه استان متناسب با استان های دیگر رشد نسبی دارد ولی متناسب با نرخ تورم که برای سال آینده پیش بینی شده به آن اندازه رشد نداشته است.