به گزارش برنا از اراک ، حسن دانایی فر در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی در اراک، افزود: حدود 6 میلیون زایر سالانه به ایران و عراق رفت و آمد می کنند.

وی بیان کرد: روابط ایران با عراق در حوزه انرژی قابل توجه است و ظرفیت صادرات برق ایران به عراق یکهزار و 300 مگاوات است که در برخی ایام افزایش می یابد‌.

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه ادامه داد: 2 خط گاز به ظرفیت 25 میلیون متر مکعب در عراق ایجاد شده است که این ظرفیت در دیگر کشورها وجود ندارد.

دانایی فر اظهار داشت: تجربه نشان داده مسیری که ایران در سال های گذشته با کشور عراق در پیش گرفته صحیح است چرا که روند صادرات به این کشور همسایه در مدت 16 سال اخیر رو به رشد است.

وی گفت: حجم صادرات گازی به این کشور حدود 23 میلیون متر مکعب است که از 2 خط گاز نفت خانه بغداد و خرمشهر به بصره انجام می شود و پیش بینی صادرات این بخش تا پایان سال سه و نیم میلیارد دلاراست.

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه اضافه کرد: بخش قابل توجهی از این صادرات محقق شده و به طور قطع در فرصت باقی مانده تا پایان سال جاری این هدفگذاری کامل می شود.

دانایی فر بیان کرد: وزیر نفت پنجشنبه هفته جاری سفری به کشور عراق برای افزایش روابط نفتی دارد که امید می رود با توفیق چشمگیری همراه شود.

وی تصریح کرد: ایران تا قبل از ماجرای داعش چهار و چهار دهم میلیارد دلار طرح در بخش خدمات فنی و مهندسی با کشور عراق داشت اما این روند نه تنها برای ایران بلکه برای سایر کشورها نیز متوقف شده است.

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه افزود: استان مرکزی به لحاظ توانمندی صنعتی و کشاورزی قابلیت حداقل پنج میلیارد دلار صادرات به کشور عراق را دارد که باید در این راستا همه تلاش به کار گرفته شود.

وی گفت: بیش از 400 شرکت در بیروت کمپینی را برای حضور در سوریه آغاز کرده اند که به محض شرایط خوب در بازار این کشور وارد شوند.

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه ادامه داد: مقام های سوری در شرایط فعلی اراده به همکاری با کشور ایران دارند و موافقت نامه همکاری راهبردی بلند مدت ایران و سوریه صورت گرفته و بهمن ماه امسال معاون اول رئیس جمهوری در این راستا سفری به کشور سوریه انجام می دهد.

دانایی فر عنوان کرد: کشورهای سوریه و به ویژه عراق فرصت خوب برای ورود به بازارهای دیگر جهان است.