به گزارش برنا از اراک ،  احمد طهرانی در کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی افزود: رشد و توسعه فضای مجازی علاوه بر قابلیت ها، آسیب هایی نیز برای جامعه به همراه دارد.

وی با بیان اینکه اقدامات سلبی نتیجه منفی در آسیب های نوپدید دارد، تاکید کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع فضای مجازی باعث آگاهی بخشی و کاهش دامنه آسیب های آن در جامعه می شود.

فرماندار خمین یادآور شد: آسیب های اجتماعی خمین سال های اخیر در برخی زمینه ها ثابت و در مواردی رو به کاهش است و ضمن ثابت ماندن آمار گرایش به اعتیاد، نرخ طلاق به ویژه در سال های اول ازدواج نیز کمتر شده است.

طهرانی اظهار داشت: اقدامات پیشگیرانه در کاهش گرایش شهروندان به مصرف موادمخدر تاثیرگذار است.

وی گفت: برگزاری دوره های مشاوره قبل از ازدواج برای زوج ها درزمینه های مذهبی، روانشناسی، حقوقی و بهداشتی از عوامل کاهش 40 درصدی نرخ طلاق در شهرستان است. 

فرماندار خمین افزود: سه منطقه کم برخوردار شهرستان شامل عباس آباد، محسن آباد و فیروزآباد شناسایی و طرح بازآفرینی شهری توسط شهرداری در این مناطق اجرا می شود.

طهرانی تصریح کرد: اقدامات فرهنگی و عمرانی باید محور برنامه ریزی در این مناطق قرار گیرد.