به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، عباس مهری افزود: خراسان رضوی در سطح کشور بیشترین میزان کسری مخازن آبهای زیرزمینی را با یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب در سال دارد.

وی ادامه داد: حداکثر ظرفیت تامین آب برای 73 شهر استان خراسان رضوی به جز مشهد 240 میلیون مترمکعب است و آب مورد نیاز استان از 424 حلقه چاه، 9 رشته قنات و 11 چشمه تامین می شود.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: میزان مصرف آب هر نفر از جمعیت زیرپوشش این شرکت در شبانه 120 تا 130 لیتر است. 4.5 لیتر این میزان آب آن برای آشامیدن، 13 لیتر برای پخت و پز و بقیه آن برای امور مختلف نظیر استحمام، نظافت خانه، آبیاری فضای سبز، دستشویی، ظرفشویی، کولر و تهویه استفاده می شود. استحمام با صرف 43 لیتر آب بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده است.