به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛طی حکمی از طرف سید موسی خادمی استاندار لرستان در پی بازنشسته شدن صید علی کورانی فر   فریبا بهاری به عنوان سرپرست فرمانداری دورود منصوب شد.

فریبا بهاری  پیش از این معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دورود بود.

صید علی کورانی فر که از 19 اردیبهشت سالجاری به عنوان فرماندار دورود معرفی شد ، اخیرا به افتخار بازنشستگی نائل شده است.

 از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون در استان لرستان توجه ویژه ای به انتصاب بانوان در سمت های کلیدی و مهم از جمله معاون فرماندار،مدیرکل و معاون مدیرکل انجام گرفته است.