به گزارش خبرگزاری برنا؛ رضا عوض پور روز چهارشنبه در نشست مدیران دستگاه های اجرایی استان بوشهر گفت: این میزان اعتبار به توسعه و نوسازی شبکه ها و طرح های کوچک آبرسانی اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: اکنون هشت طرح آب شیرین کن در مرحله عقد قرارداد و یا فراخوان است که برآورد شده این مجموعه 30 هزار مترمکعب آب در پایان سال آینده به استان بوشهر تحویل دهد.

وی بیان کرد: بخش کشاورزی نیز 90 درصد مصرف آب استان بوشهر را به خود اختصاص داده که در این ارتباط بر اجرای سامانه های نوین آبیاری تمرکز شده و در 2 سال اخیر این طرح ها در سطح هفت هزار و 500 هکتار به بهره برداری رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: تا پیش از سال 1396 شمار گلخانه های این استان 12 واحد بود که این شمار در 2 سال اخیر به 176 واحد افزایش یافته است.

وی افزود: همچنی روی کاهش سطح زیر کشت محصولات آب بر نیز تاکید ویژه ای شده و در این ارتباط سطح زیر کشت این محصولات در استان بوشهر 12 هزار هکتار کاهش یافته است که این مهم منجر به صرفه جویی 80 میلیون مترمکعبی در مصرف آب کشاورزی استان شد.

عوض پور اظهارداشت: در مطالعات آمایشی استان بوشهر توسعه دریا پایه تعریف شده و همه جهت گیری و راهبردهای استان مبتنی بر برخورداری از این مزیت است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: در تقسیمات سیاسی استان بوشهر در اوایل انقلاب 2 شهرستان داشته که اکنون شمار آنها پنج برابر شده و شمار شهرها نیز از 6 به 38 شهر افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به سه برابر شدن جمعیت استان بوشهر در چهار دهه عمر شکوهمند انقلاب اسلامی اظهار داشت: ضریب شهرنشینی در این استان بیش از 2 برابر رشد داشته و از میانگین کشور فراتر رفته است.

عوض پور یادآور شد: سهم جمعیتی استان بوشهر در کشور از 9 دهم به 1.5 درصد افزایش یافته است.

وی گفت: در حوزه سلامت و اجتماعی شاخص امید به زندگی در استان بوشهر نیز از 50 به 74 سال و نرخ مرگ و میر کودکان نیز از 11 درصد به 1.4 درصد رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: در حوزه سلامت استان در اوایل انقلاب به ازای هر هفت هزار نفر یک پزشک داشت که این آمار اکنون برای هر 500 نفر یک پزشک است.

وی بیان کرد: در شاخصه های آموزش عمومی نیز نسبت پوشش تحصیلی از 63 به 97 درصد رسیده است.

عوض پور یادآورشد: در شاخص برخودار از برق تنها 11 روستای برق دار داشتیم که اکنون بطور تقریبی تمام همه روستاهای استان برق دار هستند.