به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ عزیزپور روز چهارشنبه در گفت وگو با برنا ، اظهار کرد: سال 95 حدود 53 مکان ورزشی در بخش خصوصی داشتیم که سال 96 به 65 مکان افزایش یافت.

اوافزود: در بخش دولتی سال 95، 370 مکان ورزشی داشتیم که سال بعد به 401 مورد رسید.

به گفته عزیزپور  این سرانه در بخش دولتی نیز افزایش داشته است.

او تصریح کرد:   درمجموع سرانه فضای ورزشی استان سال 95 بیش از 54 سانتی‌متر و سال پیش بالغ‌بر 57 سانتی‌متر بوده است.

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان خاطر نشان کرد:  هم‌اکنون در اکثر شهرستان‌های استان پروژه‌های ورزشی در دست احداث داریم که با تکمیل آنها سرانه فضای ورزشی به‌مراتب بیشتر خواهد شد.