به گزارش خبرگزاری برنا؛ نرگس یوسفی پیش از ظهر امروز در در نشست مشترک روئسای گروه توسعه ورزش بانوان منطقه شش کشور که در اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان برگزار شد، گفت: تحولات خوبی در بخش ورزش بانوان کردستان در سال های اخیر انجام شده و این نشان از به کار گیری نیرو ها و کارشناسان متخصص در این حوزه است.

رئیس گروه توسعه ورزش بانوان در منطقه شش کشور عنوان کرد: با توجه به تسلط خوبی که بر ورزش کردستان دارم؛ تلاش ها و افتخاراتی که در چند سال اخیر کسب شده بی سابقه بوده است.

او در مورد عدم حضور کردستان در منطقه شش کشور گفت: استان کردستان از نظر اقلیمی به کرمانشاه و همدان نزدیک تر بوده و می بایست عضویت کردستان در این منطقه زودتر صورت می گرفت.

یوسفی با بیان اینکه توجه زیادی به امر استعدادیابی شده است، افزود: مربیان ملی پوش زیادی در منطقه غرب کشور وجود دارند که با استفاده از پتانسیل آنها می توان اردو هایی را برگزار کرد.

رئیس گروه توسعه ورزش بانوان در منطقه شش کشور با اشاره به اینکه تمامی برنامه های وزارت ورزش و جوانان در منطقه اجرایی شده است، گفت: توجه به بعد همگانی ورزش انرژی بسیاری از ادارات کل ورزش و جوانان خواهد گرفت و آنها را از هدف اصلی خود که تمرکز روی توسعه ورزش قهرمانی است، دور خواهد کرد.

او اظهار داشت: فدراسیون ها باید با تاکید به هیات های ورزشی فعالیت های همگانی هیات را پیگیری و ادارات کل را درگیر چنین مسائلی نکنند.