به گزرش خبرگزاری برناازلرستان؛ عزیزپور صبح روز پنجشنبه درحاشیه  بازدید از پروژه های شهرستان چگنی ،به خبرنگار برنا ،اظهار کرد: با توجه به جمعیت  چگنی و تعمیرات سالن قدیمی ساز وزمین فوتبال ویسیان  سرانه ورزشی  این شهرستان  به میانگین سرانه ورزشی  استان خواهد رسید .

او افزود:  شهرستان تازه تاسیس چگنی در گذشته فاقد  زیرساختهای ورزشی لازم بود  که ناگزیر برای جبران بخشی از این عقب ماندگی ها چند پروژه را  تعریف  کردیم که در این راستا استخرچگنی  به عنوان  مهمترین پروژه  این منطقه در زیربنای 1600 متر عملیاتی  شده به طوریکه این پروژه نیازهای شهرستان را تاسالهای آینده پاسخگو خواهد بود،همچنین  پروژه دوم یک مجموعه ورزشی است که در مسیر جاده خرم آباد –چگنی ایجاد می شود و علاوه بر زمین فوتبال و پیست دو ومیدانی  جانمایی  برای احداث فضاهای ورزشی دیگررا نیز دارد.

 عزیزپور با بیان اینکه  پیست دو میدانی این مجموعه در کوتاه مدت  ایجاد می شود ،تصریح کرد: بحث زمین فوتبال تعین حدود خواهدشد همچنین زمین چمن مصنوعی درروستاهای چم پلک وخاطره   آماده نصب وفرش کردن است  کمااینکه پیگیر احداث چند چمن مصنوعی برای روستاهای دیگر این شهرستان نیز هستیم.

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان با بیان اینکه  چمن مصنوعی مرکز این شهرستان به افتتاح رسیده است، یادآورشد: سالن سقف کوتاه که مشکل رقابتهای دو نفره مثل کشتی ،رشته های رزمی از جمله تکواندو  را رفع کند نیز از جمله پروژه های دیگر چگنی است .

.