به گزارش برنا از اراک ، سید علی آقازاده در نود و دومین نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در اراک افزود: مسئولان استان این مصوبات را مورد پیگیری قرار دهند تا نتیجه اثربخشی از آن حاصل شود.

وی اظهار داشت: همه دستگاه های اجرای استان سامانه «نیپا» نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار دهند و اطلاعات و عملکرد این ستاد در حوزه تا پایان سال جمع آوری شود. 

استاندار مرکزی گفت: این استان در برگزاری نشست های ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی و تحقق مصوبات در کشورجزء استان های موفق شناخته شده است.

آقازاده در ادامه خواستار تذکر کتبی به شهرداری اراک در خصوص کم توجهی در سهمیه قیر از راه وشهرسازی شد.

وی اظهار داشت: اکنون که دستگاه ها نسبت به جذب سهمیه قیر اقدام نکرده اند راه و شهرسازی استان این سهمیه را در شهرستان ها توزیع کند.

استاندار مرکزی در ادامه گفت: استان مرکزی بعد از سمنان جایگاه دوم را در کاهش نرخ بیکاری کسب کرده است.

آقازاده افزود: مسئولان دستگاه های اجرایی بکوشند این جایگاه حفظ و یا رتبه برتر کسب شود.

وی اظهار داشت: احتمال این که با کسب این شاخص در استان؛ پایتخت نشینان استان مرکزی را استان برخوردار محسوب کنند و از برخی امتیازها محروم شویم، دور از انتظار نیست.