به گزارش برنا،اکبر بهنام جو روز پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: با راه اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی در این منطقه زمینه اشتغالزایی و رونق تولید که مدنظر دولت تدبیر و امید است، فراهم خواهد شد.

وی اظهار داشت: بر این اساس مدیران دستگاه های اجرایی استان باید از سرمایه گذاران بخش خصوصی در این بخش حمایت کنند.

او بیان کرد: توسعه کشت گلخانه ای هم با هدف اشتغالزایی در استان اردبیل مد نظر است و موانع و کاستی هایی آن نیز باید برطرف بشود.

بهنام جو گفت: سرمایه گذار شرکت کشت و صنعت مغان هم کشت گلخانه ای و راه اندازی صنایع تبدیلی را در این شرکت با هدف اشتغالزایی و توسعه صادرات انجام می دهد.

وی درباره توسعه کشت گیاهان دارویی در استان افزود: برای توسعه کشت گیاهان دارویی لازم است مکان یابی مناسبی در کنار پیش بینی تامین آب کافی صورت گیرد.

استاندار اردبیل گفت: اگر طرح آمایش سرزمین به اتمام برسد برنامه ریزی برای توسعه بخش های مختلف استان بصورت مطلوب انجام خواهد گرفت.

در این جلسه مشکلات مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی در ارتباط کشت گلخانه ای و گیاهان دارویی بررسی شد.