به گزارش برنا،بهرام آقاخانی در نشست هم اندیشی و آموزشی کارشناسان فرهنگی و امور جوانان شهرستانهای تابعه استان گفت: باوجود انجام برخی برنامه های مهم و همچنین صیانت از جوانان و سازمانهای مردم نهاد در مقابل حواشی در حوزه جوانان، معتقدیم با ایده آل ها و حل مسائل و رفع دغدغه های اصلی جوانان فاصله داریم.

وی افزود:اداره کل ورزش و جوانان تلاش می کند نگاه عادلانه ای به حوزه های مختلف بویژه حوزه جوانان داشته باشد و دیگر مثل سابق نمی توان گفت که وزارت ورزش و جوانان وادارات کل استانی منابع و برنامه های خود را متمرکز برحوزه ورزش کرده باشند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان افزود: البته قبول داریم که در برخی مواقع بویژه درشهرستانها نگاه سلیقه ای از سوی دیگرمدیران و دستگاههای اجرایی به حوزه جوانان حاکم است اما تلاش می کنیم با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و پیگیری برگزاری جلسات ستاد ساماندهی توجه مسئولان به سمت جوانان را معطوف کنیم.
آقاخانی از برگزاری نشست روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستانها با موضوع رفع برخی نارسایی های حوزه جوانان در شهرستانها در آینده نزدیک خبر داد و افزود:دراین نشست نحوه آموزش و تقویت کارشناسان حوزه جوانان و پیگیری اساسی مسائل و موضوعات مرتبط با جوانان در دستور کار قراد خواهد گرفت.