به گزارش برنا،بهرام آقاخانی طی حکمی مرتضی سیدکلان را با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست معاونت اداره ورزش و جوانان شهرستان نمین منصوب کرد. سیدکلان پیش از این رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پارس آباد بود.

همچنین طی حکم دیگری از سوی مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل، اکبر عبدلی نیز با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست معاونت اداره ورزش و جوانان شهرستان اردبیل منصوب شد. عبدلی پیش از این سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان سرعین بود.