به گزارش برنا از اراک، در این جلسه مهندس سعید نادری، شهردار منتخب شورای اسلامی شهر اراک، گفت: بخش خصوصی می تواند بازوی توانمند مدیریت شهری شود و مساعدت کند تا شورای شهر و شهرداری در مقابل شهروندان اراکی سربلند شود. این بخش در تمام حوزه ها از جمله حوزه گردشگری، خدمات، آی تی و ... می تواند نقش مهمی را ایفا کند.

شهردار منتخب اراک ادامه داد: با روی کار آمدن شورای شهر پنجم اراک، خلا وجود سرمایه گذاری حس می شد، لذا در این راستا سازمان سرمایه گذاری که مطالبه تمامی اعضای شورای شهر بود، در سال جاری در این شهر تاسیس و شروع به کار کرد که حمایت تمامی صنعتگران و مسئولین استان را می طلبد.

وی افزود: تاسیس سازمان سرمایه گذاری اول راه است و نیازمند این هستیم که بزرگان بخش خصوصی به یاری این سازمان بشتابند تا بتوان قدم های موثری در راستای تحقق اهداف این شهر در زمینه توسعه شهری برداشته شود.

دکتر نادری اشاره کرد: یکی از چالش های شهر اراک کاهش جمعیت می باشد، که در طی سال های 1390 تا 1395 رخ داده است که این روند ممکن است در سال های آتی نیز ادامه داشته باشد. علت این امر را می توان پایین بودن سطح کیفیت زندگی و ارائه خدمات به شهروندان دانست.

وی گفت: امروزه شاهد این موضوع هستیم که شهروندان اراکی به منظور انجام برخی از خدمات به تهران یا حتی شهر قم روی می آورند که این اقدام برای شهری مثل اراک زیبنده نیست. لذا با نگاه جدیدی که در مدیریت شهری و شورای شهر اندیشیده شده است، پیش بینی شده تا این مشکلات مرتفع شود.

خبرنگار: سمیرا فشکی