به گزارش برنا،حمید لطف‌اللهیان، شهردار اردبیل ظهر امروز در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: در بسیاری از کشورها ثبت نکاح توسط شهرداری انجام می‌شود و حتی نماینده شهرداری بر این کار نظارت می‌کند و ما نیز در حد وسع و توانمان سعی خواهیم کرد به عنوان امر تشویقی در تقویت نهاد خانواده و امر مقدس ازدواج حمایت‌هایی را انجام دهیم.

شهردار اردبیل در مورد تدارک بوستان ازدواج در اردبیل توضیح داد: در قالب این بوستان تلاش می‌کنیم تا زوجین نهالی را غرس کرده و به عنوان یک حرکت فرهنگی نگهداری و رشد و بالندگی آن را خود عهده‌دار شوند.

لطف‌اللهیان تصریح کرد: در این خصوص می‌توان عقد زوجین را در این بوستان تدارک دید و علاوه بر زوجین برای نوزادان نیز به نشانه تولد درختی را غرس کرد.