به گزارش برنا،فرماندار شهرستان پارس آباد در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان از انتصاب مهندس جلال گلچین بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل جدید شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که سهام آن به شرکت شیرین عسل واگذار شده است، خبر داد.

گلچین پیش از مدیریت ارسلان کاظم پور پنج سال بعنوان مدیر عامل شرکت کشت و صنعت پارس انتصاب و انجام وظیفه می کرد.