به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمد کاظمی گفت: تاییدیه نظام تولید انگور ملایر به عنوان پنجاه و سومین نظام میراث کشاورزی جهان توسط سازمان فائو به صورت رسمی ابلاغ شد.

وی صدور گواهی رسمی ثبت بین المللی نظام تولید انگور در ملایر منطبق بر شاخص های جیاس(GIAHS) توسط سازمان فائو در تاریخ 30 نوامبر 2018 را به عنوان نقطه عطف مسیر رشد و شکوفایی بخش کشاورزی این شهرستان دانست.

نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم ادامه داد: این گواهی رسمی در نامه شماره 97/3/2381 در تاریخ 17 دیماه 97 توسط رییس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی و دبیر کمیته ملی جیاس ایران ابلاغ شد.

کاظمی بیان کرد: در همین راستا و با تایید این رخداد جهانی مهم، بستر بهره برداری از این ظرفیت بین المللی برای توسعه کمی و کیفی عرصه کشاورزی و باغداری ملایر و رونق اقتصادی مضاعف در این حوزه فراهم شد.

دهم آذرماه ماه امسال پرونده نظام تولید انگور ملایر به عنوان دومین میراث کشاورزی ایران و پنجاه و سومین میراث جهانی کشاورزی در سازمان فائو به ثبت رسید.

بنابر اعلام فائو، این دستاورد مهم با پذیرش مدارک، مستندات و دفاعیه های ارایه شده در اجلاس گروه مشاوران علمی دبیرخانه میراث های مهم کشاورزی جهانی(GIAHS) از تاریخ هفتم الی دهم آذرماه سال جاری در سازمان فائو در شهر رم ایتالیا حاصل شد و این ثبت با آزمونه (پایلوت) دره جوزان شهرستان ملایر صورت گرفت.